Pedagógiai asszisztens tanfolyam online - TanfolyamGURU.hu
Pedagógiai asszisztens tanfolyam-Szakképesítés

Pedagógiai asszisztens tanfolyam

ONLINE

  6 hónap

  Szakképesítés

Tanfolyam indulása

2024. február 17.

Tanfolyam díja

*175 000 Ft

Miért nálunk végezd el a tanfolyamot?

  A képzések online zajlanak, így helytől függetlenül tanulhatsz. Pénzt, időt és energiát spórolhatsz, amit utazással töltöttél volna el a tanfolyam miatt.

  A tanfolyamok munka és család mellett is elvégezhetők.

  Az iskolánkban oktatott szakmákkal könnyű az elhelyezkedés, nálunk népszerű és piacképes szakmák közül válogathatsz.

  A tanfolyam díját nem kell egy összegben kifizetned, részlefizetési lehetőséget biztosítunk.

  Nincs regisztrációs díj, és nincsenek rejtett költségeink.

  Oktatóink magas szinten képzett, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek.

  A tanuláshoz szükséges oktatási segédanyagokat biztosítjuk tanulóinknak. Korlátlanul megtekintheted és megismételheted a videókat, így annyiszor gyakorolhatsz, ahányszor csak szükséged van rá.

  Az órák online visszanézhetőek, így ha nem tudsz mindegyiken részt venni, lehetőséged lesz bepótolni azt.

  Tanfolyamainkon lehetőséget biztosítunk a képzéssel kapcsolatos egyéni kérdéseinek felvetésére.

  Bármikor felmerül kérdésed, kedves kollégáink segítségedre lesznek az ügyfélszolgálatunkon.

FIGYELEM! Ez nem ingyenes tanfolyam. Ez önköltséges, azaz fizetős képzés. A tanfolyam árát az alábbi táblázatban találod.

Tanfolyam főbb adatai:

A tanfolyam besorolása

Szakképesítés

Tanfolyam végét igazoló dokumentum

Tanúsítvány

Szükséges szakmai előképzettség

 • Érettségi

A tanfolyam helyszíne

A tanfolyam időtartama

6 hónap

Óraszám

900

A tanfolyam díja

*175 000 Ft

*Egyösszegű fizetés esetén

Részletfizetés

Részletekben is fizetheted

Részletfizetési lehetőséget sikeres előminősítés után tudunk kínálni. Érdeklődj a részletekről!

Egyéb feltételek:

Rendelkezned kell az online tanuláshoz szükséges eszközökkel (számítógéppel vagy okostelefonnal és internetkapcsolattal)

Ajándék

💞 BÓNUSZOK, MELYEKET CSAK TŐLÜNK KAPSZ 💞

 

Jelentkezz tanfolyamunkra most, és ajándékba kapsz 2 kurzust, összesen 33.990 forint értékben!

 

Fülöp Margó a tanulásmódszertan rejtelmein kalauzol végig, hogy tanulás a sikered kulcsává válhasson a tanfolyam és a szakmai életed során, míg File Csaba tréninget tart önéletrajz írásból, felkészít az állásinterjúra és megismertet az online oktatással, hogy igazán otthonosan érezd magad mind a képzésen, mind pedig a pályaváltás vagy álláskeresés folyamatában!

 

Tanfolyam egyéb adatai:

Időtartam

Indulás

Ütemezés

Képzés díja

6 hónap

2024. feb. 17.

Szombati napokon

175 000 Ft

Időtartam

6 hónap

Indulás

2024. feb. 17.

Ütemezés

Szombati napokon

Képzés díja

175 000 Ft

Kiegészítő információk

MIRŐL SZÓL A KÉPZÉS?

A pedagógiai asszisztens képzés lehetőséget ad arra, hogy elmélyült ismereteket szerezz a pedagógiai területen. Ezen a kurzuson megtanulhatod, hogyan támogathatod a pedagógusok munkáját, részt vehetsz a tanulási folyamatokban, és segíthetsz a diákok fejlődésének elősegítésében.

 

MIBŐL ÉPÜL FEL?

 
 • Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
 • A pedagógia szakmai terminusai
  • A pedagógia a tudományok rendszerében
  • A pedagógia területei
  • A nevelés színterei
  • Szocializáció
  • A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei
  • A gyógypedagógia rendszere
  • Gyógypedagógiai alapfogalmak, csoportok és azok tulajdonságai
  • Kiemelt figyelmet igénylő gyermek
  • Az SNI-s gyermek fejlesztése
  • Fejlődéslélektan
  • Az életkori szakaszok és azok sajátosságai, jellemzői
  • Szociálpszichológiai ismeretek
  • Személyiséglélektan
  • A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők és veszélyeztető tényezők
  • Ezek felismerése a gyakorlatban
  • Az emberi szükségletek rendszere, egymásra gyakorolt hatásuk
  • A szükségletek azonosítása a nevelés folyamatában
  • Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége
  • A kötődés fogalma
  • Kötődési mintázatok és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásuk
  • A hospitalizáció káros hatásai
  • A pedagógus személyisége, attitüdje, és ezek hatása a gyermekek személyiségfejlődésére
 • Családpedagógiai alapismeretek
 • a család szocializációban betöltött szerepe
  • információk szerzése és kezelése a gyermek/tanuló családjáról a szakmai titoktartás szabályainak betartása mellett
  • konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai, konfliktusok feltárása
  • a devianciákat és veszélyeik, valamint a megelőzés lehetőségei
  • gyermek/tanuló szociális kapcsolat-rendszerében megjelenő deviáns elemek elemzése
  • hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyek
  • adekvát kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával
  • a fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe
  • párhuzam a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között, a család és az iskola felelősségének megkülönböztetése
  • a krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei
  • krízishelyzetek feltárása, tények elemzése, különbség a tények és a hipotézis között
  • a mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe a pedagógiai munkában
  • kapcsolatfelvétel a családtagokkal és adekvát kommunikáció
 • Szabadidőpedagógia
 • szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása
  • pedagógussal való együtt gondolkodás a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében
  • az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségei
  • az óvodai és iskolai programok jellemzőinek megkülönböztetése
  • az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépései
  • a programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésében szülők mozgósítása
  • az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek
  • ünnepi szimbólumok, jelképek
  • nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek közötti különbség
  • játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek
  • a játék és a munka összekapcsolása
  • játékeszközök beszerzése forrásteremtés
  • a közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere
  • az életkorhoz igazodó programot biztosító intézmények kiválasztása, gyermek/tanuló szemléletének formálása, igényszintjének emelése
  • a családdal történő kapcsolattar-tás formái
  • kapcsolatteremtés, pedagógiai kommunikáció a családdal
  • szülői értekezletek, fogadóórák, munkadélutánok előkészítése
  • tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása
  • vélemények, tapasztalatok megfogalmazása egy programmal kapcsolatosan, a vélemény kommunikálása a család, gyermek és a pedagógusok felé
 • Gondozás és egészségnevelés
 • alapvető egészség-nevelési, egészség-védelmi ismeretek, a gyerek/tanuló egészségnevelése, egészséges személyiségfejlődés
  • életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek, egészséges életkörülmények
  • személyes példa mutatása, új módszertani lehetőségek keresése az egészségneveléshez
  • a személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban, az életközösségek sajátosságai
  • individuális segítségnyújtás, szokásrendszer alakítása
  • az egészséges táplálkozás általános szabályai
  • összefüggések a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezek életkorspecifikus demonstrálása a gyermeknek/tanulónak
  • a gyermekkori étkezési szokások felnőttkori hatásai
  • az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető alvás feltételrendszere
  • a pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítése.
  • a helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata
  • a napirend és megvalósítása (rugalmasság, színesebbé tétel) az óvodás és iskoláskorú gyermekek életében
  • a gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák
  • gondozási tevékenység a gyermek igényeinek figyelembevételével
 • Kommunikáció és viselkedéskultúra

• magasszintű ismeretek a kommunikáció elméletéről és gyakorlatáról
• adekvát kommunikáció, (kommunikációs stílusa mintául szolgál a rábízott gyermek/tanuló kommunikációjához)
• a kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban
• kulturált „Üdvözlési formák” és a „Bemutatkozás illemtana”, az első benyomás jelentősége
• kommunikáció a gyakorlatban
• a gyermek, család üdvözlése, bemutatkozás a lényeges elemekre szorítkozva, személyes elemek kerülése, hallgatóság érdeklődésének fenntartása a kommunikáció során
• a közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája
• kapcsolatkezdeményezés és válaszok személyesen, telefonon és írásban
• bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételei
• bizalmi légkör kialakítása és fenntartása gyermekkel/tanulóval és családjával
• a pedagógus szerep összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi higiénével

 

 

KINEK AJÁNLJUK?

 
 • Mindazoknak, akik az oktatás világában szeretnének tevékenykedni, támogatva a jövő generációinak fejlődésbeli előmenetelét.
 • Mindazoknak, akik késztetést éreznek a tanító-nevelői feladatok ellátására.
 • Mindazoknak, akik közel érzik magukhoz a fiatal korosztállyal való kommunikációt, vagy éppen ezen a téren szeretnének fejlődni.

 

A képzés oktatásszervezőjének ajánlásával

“Képzésünket elvégezve piacképes szakmai tudás birtokába kerülsz, mellyel segítheted pedagógusok munkáját mind óvodákban, mind iskolákban vagy egyéb gyermeknevelő intézményekben. Ha szeretnél aktívan részt venni az intézményeken belüli gyermekközösségek építésében, gyermekszerető és kellően kreatív vagy, ez a képzés Neked való!”

 

 

ONLINE KÉPZÉS AZ ORSZÁG BÁRMELY PONTJÁRÓL

 

Minden órát rögzítünk, a képzési nap utáni héten feltöltjük és megosztjuk tanulóinkkal. Így nemcsak élőben vehetsz részt, hanem visszanézheted a korábbi órákat, így 1-1 hiányzás miatt nem maradsz le semmiről.

Ez nem csak azok számára hasznos, akik esetleg lemaradtak az élő oktatásról, de azon résztvevőknek is segítség lehet, akik végigülték az oktatást, de később ismételni szeretnének.

A felvételek a képzés zárása után 6 hónapig elérhetőek lesznek, így akár a munkába állás első hónapjaiban is van lehetőséged ismételni, gyakorolni. Az órák interaktívak, oktatóinktól kérdezhetsz bármikor. A képzés gyakorlatorientált, azaz a száraz elmélet mellett a gyakorlatot is megtanítjuk Neked, hogy a lehető legkönnyebben el tudj kezdeni dolgozni!

Profi oktatóink tudásuk legjavát adják. Tankönyvekre és egyéb tananyagokra nem kell költenedA képzés során megkapsz minden segédanyagot, ami a tananyag elsajátításához és a vizsgához kell.

Ez a tanfolyam bejelentett képzés, nem képesítést adó képzés. A sikeres elvégzést követően a résztvevők tanúsítványt kapnak, azonban állami bizonyítványt nem. Nyilvántartási szám: B/2022/001537

A “kötelező” órákon kívül több időpontban szervezünk konzultációkat, amelyeken korlátlanul fel tudod tenni a kérdéseidet az oktatónak, aki részletesen megválaszolja azokat. Ilyen alkalmakat több időpontban, hétköznap és hétvégén is beütemezünk, hogy biztosan legyen számodra is megfelelő alkalom. Illetve, amelyiken nem tudsz részt venni, utólag visszanézheted, így mások kérdéseiből is tudsz tanulni.

A feltüntetett képzési díjak már a kedvezményes árak. Jelentkezz online, és spórold meg az adminisztrációs díjat.

A szakma azonosító száma

01194002

Ha nem szeretnél lemaradni, érdeklődj MOST!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Hasonló tanfolyamok közelben

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs képzés (Pedagógiai asszisztens)

115 000 Ft