Gyógypedagógiai asszisztens képzés Kiskunhalas - TanfolyamGURU.hu
Gyógypedagógiai asszisztens képzés-Szakképesítés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Kiskunhalas

Tanfolyam indulása

Folyamatosan

Tanfolyam díja

0 Ft

Miért nálunk végezd el a tanfolyamot?

  A képzések munka és család mellett is elvégezhetők.

  A tanórák alkalmazkodnak a tanulók időbeosztásához.

  Iskolánkban kulturált, rendezett, barátságos, modern környezetet biztosítunk tanulóinknak.

  Képzéseink alacsony árúak, emellett részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

  A szakképesítések és részszakképesítések esetében a tanulók igénybe vehetik a képzési hiteleket is.

  Intézményünkben magas színvonalú oktatást nyújtunk.

  Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk a szakmai oktatás terén.

  Képzett pedagógusoktól sajátíthatod el a kiszemelt szakmát.

  Tanulóbarát ügyintézéssel segítjük diákjainkat.

Tanfolyam főbb adatai:

A tanfolyam besorolása

Szakképesítés

Tanfolyam végét igazoló dokumentum

Tanúsítvány

Szükséges szakmai előképzettség

 • Érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmény

Szükséges

A tanfolyam helyszíne

Óraszám

900

A tanfolyam díja

0 Ft

Kedvezmény

 • Családtámogatási kedvezmények igényelhetők

Vizsgával kapcsolatos információk:

A résztvevők minden tananyagegység végén számot adnak tudásukról. A sikeres (legalább 51 %-os) eredményekről Tanúsítványt kapnak, mellyel az akkreditált vizsgaközpontba képesítő vizsgára jelentkezhetnek.

Tananyag egységek:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek; Általános gyógypedagógia ismeretek; Speciális gyógypedagógia ismeretek

Tanfolyam egyéb adatai:

Időtartam

Indulás

Ütemezés

Képzés díja

2 év (szakgimnáziumi oktatás)

Folyamatosan

0 Ft

Időtartam

2 év (szakgimnáziumi oktatás)

Indulás

Folyamatosan

Ütemezés

Képzés díja

0 Ft

Kiegészítő információk

MIVEL FOGLALKOZIK EGY GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS?

 

A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbségetMindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

 • A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.
 • Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában.
 • Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat.
 • A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat.
 • Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.
 • Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában.
 • Betartja a titoktartási kötelezettséget.
 • Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • konfliktusmegoldásra
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
 • differenciált bánásmódra
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
 • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
 • ügyeleti feladatok ellátására
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

A szakma azonosító száma

4 0119 01 (programkövetelmény: 01194001)

Nyilvántartás azonosító/Engedélyszám

E/2020/000383

Ha nem szeretnél lemaradni, érdeklődj MOST!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Hasonló tanfolyamok közelben

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

120 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

Gyógypedagógiai asszisztens képzés

155 000 Ft135 000 Ft